• یکشنبه 07 آذر 1400
  • EN
جوش اکسیژن - Oweld- جوشکاری

دستگاه جوش اکسیژن Oweld ایتالیا (دستگاه تبدیل آب به آتش)

برتری های دستگاه جوش اکسیژن Oweld نسبت به نمونه های سنتی

• کیفیت دستگاه

1- لحیم کاری بدون نقص.
2- اکسیژن و هیدروژن در داخل دستگاه با هم ترکیب و گاز خروجی میکس میباشد که در حالت صنعتی که یک گاز توسط اپراتور مشعل انجام میشود.
3- استاندارد نمودن نوع شعله خروجی در صورت نیاز ، که این امر کیفیت ثابت بین تمام اپراتورها را گارانتی میکند.
4- داشتن انواع شعله های خروجی.
5- کاهش 80% نشتی با تکنولوژی ترکیب در گاز در شعله خروجی توسط دستگاه.
6- شعله متمرکز است و اسپری نمیشود ، لذا آسیبی به قطعه کار وارد نمیشود و باعث گرمایش بیش از حد قطعه و لوازم مونتاژ شده کناری نمیگردد.
7- شعله متمرکز به شدت اکسیداسیون داخلی را کاهش میدهد و از این جهت عمر کمپرسورها افزایش می یابد.
8- شعله متمرکز بدون تنش ، ضمن حفظ خواص مکانیکی فلز باعث اتصال قوی تر میشود.
9- با توجه به دمای بالای شعله زمان لحیم کاری به نصف کاهش میابد.• ایمنی

1- این دستگاه فشار اکسیژن 0.5 بار است در صورتی که فشار کپسول 200/250 بار و 3 تا 10 بار برای لوله کشی اکسیژن میباشد.
2- ذخیره سازی برای اکسیژن نیاز نمیباشد زیرا همزمان با درخواست اکسیژن تولید میشود.
3- هیچ بخار گاز یا گاز سطحی از شعله خارج نمیشود.
4- هیچ تابش نور از شعله وجود ندارد.