• یکشنبه 07 آذر 1400
  • EN

دستگاه خم افقی یورومک ایتالیا / EUROMAC DIGIBEND MACHINE

دستگاه خم افقی یورومک ایتالیا ، خمکاری لوله ها و ساخت قطعات مختلف و متنوع که ساخت آنها توسط دستگاه های متداول و پرس برک های معمول امکان پذیر نمیباشد، قطعات شما را با کیفیت عالی خم خواهد کرد....