یکشنبه 15 تیر 1399

دستگاه گوشه زن یورومک ایتالیا

دستگاه گوشه زن یورومک ایتالیا
گوشه زن متغیر ، خم ، برش و .... با دقت و سرعت و کیفیت بالا و هزینه تولید بسیار پایین...