چهارشنبه 15 مرداد 1399

دستگاه NC و CNC قیچی MVD ترکیه

دستگاه NC و CNC قیچی MVD ترکیه
مجهز به جک های هیدرولیک جهت برگشت تیغه بجای استفاده از فنر.
بدنه با قابلیت بسیار بالا.
استفاده از بروزترین تجهیزات اروپایی در سیستم برق و هیدرولیک.